Geef tijd terug aan je medewerkers.

Maak het je gemakkelijk en maak van je werknemers en/of jezelf een VIP in de mobiliteit. Met de Olympus app via Artemis Mobility op hun smartphone kunnen jij en je werknemers snel en eenvoudig kiezen uit een waaier van alternatieve, minder stresserende vervoersmogelijkheden. Treintickets kopen, de tram nemen, een fiets of een deelauto huren? Het kan allemaal online en wordt netjes gefactureerd aan jouw bedrijf. Zo laten je medewerkers met plezier al eens de wagen aan de kant staan en draagt je bedrijf ook een steentje bij aan een duurzamere mobiliteit en een betere maatschappij.

Onze oplossingen zetten mensen aan om bewuster om te gaan gaan met de beschikbare middelen in onze maatschappij. We hebben ervoor gekozen nog een stap verder te gaan en een deel van onze inkomsten  opzij te zetten voor een goed doel dat bijdraagt aan een mensvriendelijkere en betere maatschappij.

Kies nu voor minder administratie & meer tijd.